17 June 2018
VAN DORPE / COTTIN / CADERE           BUILDING AN ART COMMUNITY


In the early seventies André Cadere made sticks from wooden blocks, mathematically ordered by colour, the series always being disrupted with one mistake (exchanging two colours). With these paintings without end the artist would appear at openings of contemporary art exhibitions, as well as in other private or public spaces. In part because Cadere had a relatively large number of exhibitions in Belgium, many of his works ended up in Belgian art collections. More than 30 years after Cadere, Audrey Cottin made remakes of these works owned by Belgian art collectors, this time made from rolled up plastic ribbons of industrial fly curtains. Another ten years later, Stijn Van Dorpe unrolls copies of these imitations and restores them to functional fly curtains that are donated to interested residents of the Watervlietstraat in the Rabotwijk in Ghent.
On Sunday 1 Juli 2018 at 1.45pm there will be a happening* starting from Tatjana Pieters, Nieuwevaart 124/001, 9000 Ghent. The happening will take half an hour and is a collaboration between Audrey Cottin and Stijn Van Dorpe.


* The word happening is freely used after the meaning the Situationists gave to it, as a staged, poetic and order-disruptive action in public space.
VAN DORPE / COTTIN / CADERE           BUILDING AN ART COMMUNITY

1/ The spectators gather at Tatjana Pieters. The work is initiated, the context as described above, given in greater detail. The spectators are divided into 3 groups by drawing of lots and the Cottin sticks are distributed among the spectators. The spectators leave with a guide. Two groups walk/move towards two outlined squares in the Watervlietstraat, one group walks onto the bridge to a point where they have a sight on the happening in the street. 

2/ When the groups are positioned, I walk into the street from the West with a silkscreen depicting a Cadere  stick, enter a house and hang the frame on a nail in the hallway. From the East, a collector walks into the street with an original Cadere stick, he looks for the matching fly curtain upon which this Cadere stick is based and places the stick carefully in front of the house. A second collector walks from the East into the street and does the same. The spectators with a Cottin stick leave their (outlined) squares and look for the fly curtain that matches their stick and place the stick in front of the house.

3/ The other spectators leave their (outline) square and walk freely into the street. The residents have provided appetizers and conversations emerge.

nl.


In de vroege jaren zeventig vervaardigde André Cadere stokken uit mathematisch volgens kleur geordende houten blokjes, waarbij deze reeksen telkens met één fout (een omwisseling van twee kleuren) verstoord werden. Met deze schilderijen zonder einde verscheen hij zowel op openingen van hedendaagse kunsttentoonstellingen als in andere private of openbare ruimtes. Onder andere omdat Cadere relatief veel tentoonstellingen in België had, belandden een groot aantal van zijn werken in Belgische kunstcollecties. Ruim dertig jaar na Cadere maakte Audrey Cottin deze kunstwerken in het bezit van Belgische kunstverzamelaars na, maar dit keer vervaardigd uit opgerolde plastieken linten van industriële vliegengordijnen. Nog eens tien jaar later ontrolt Stijn Van Dorpe Kopieën van deze imitaties en herstelt ze tot functionele vliegengordijnen die geschonken worden aan geïnteresseerde bewoners van de watervlietstraat in de Gentse Rabotwijk.

Op zondag 1 juli 2018 om 13u45 vindt een happening* plaats die van start gaat bij Tatjana Pieters, Nieuwevaart 124/001, 9000 gent. De happening duurt een half uur en is een samenwerking tussen Audrey Cottin en Stijn Van Dorpe.*Het woord happening wordt vrij gebruikt naar de betekenis die de Situationisten eraan gaven, als een vooraf geënsceneerde, poëtische, orde verstorende actie in de publieke ruimte.
1/ De toeschouwers verzamelen bij Tatjana Pieters. Het werk wordt ingeleid, de context zoals hierboven beschreven wordt uitgebreider meegegeven. De toeschouwers worden door lottrekking in 3 groepen verdeeld alsook worden de Cottin stokken verdeeld onder de toeschouwers. De toeschouwers vertrekken onder begeleiding. Twee groepen naar twee uitgetekende vakken in de Watervlietstraat één groep wandelt op de brug tot een punt vanwaar ze overzicht hebben op het gebeuren in de straat. 
2/ Wanneer de groepen gepositioneerd zijn, wandel ik de straat in vanaf het Westen, met een zeefdruk van een Cadere stok, ga een huis binnen en hang het kader op aan een nageltje in de ingang. Vanaf het Oosten wandelt een verzamelaar de straat in met een originele Cadere stok, hij zoekt de bijpassende deur waarvan het vliegengordijn op zijn Cadere stok geïnspireerd is en plaats de stok zorgvuldig voor het huis. Een tweede verzamelaar wandelt vanaf het Oosten de straat in en doet hetzelfde. De toeschouwers met een Cottin stok verlaten hun kader en gaan op zoek naar het vliegengordijn die bij hun stok past en plaatsen de stok voor het huis.
3/ De andere toeschouwers verlaten hun vak en wandelen vrij in de straat. De bewoners hebben hapjes voorzien er ontstaan gesprekken.

photo Tomas Uyttendaele---->photo Tomas Uyttendaele

film still Maarten Van Luchene


film stills Eva Giolo film stills Maarten Van Luchene


film stills Eva Giolo 


photo's Tomas Uyttendaele