7 March 2018

short cut Tarwewijk 2018


Op zaterdag 31 maart 2018 om 14u30 leidt ‘Short Cut Tarwewijk’ opnieuw een wandelende lijn mensen door de Tarwewijk waarbij zowel openbaar als privéterrein doorkruist wordt. Zo zullen de wandelaars bijvoorbeeld een voordeur binnengaan, en via de tuin van de achterburen in een andere straat weer naar buitenkomen. Het traject wordt vooraf volledig voorbereid en over iedere doorsteek is onderhandeld met de bewoners of eigenaars zodat de wandeling zonder onderbrekingen kan verlopen.
Voorafgaand aan de wandeling om 13u30 zal een gesprek plaatsvinden waarvoor we enkele lokale, maatschappelijk geëngageerde organisaties hebben uitgenodigd. Net zoals de wandeling door de Tarwebuurt snijdt en zo de wijk op een andere manier zichtbaar maakt, zo ook willen we zichtbaarheid geven aan de specifiek maatschappelijke ruimtes waarbinnen deze verenigingen interveniëren. Met DSB (dialoog en sociale binding) zullen we praten over het monument voor de gastarbeider op het Afrikaanderplein waarvan zij de initiators zijn, met de Migrant Development Association over het verschaffen van informatie als emancipatie-instrument en hoe dit het leven van de in Rotterdam wonende Afrikanen kan verbeteren en met team ANIKA tot slot hebben we het over tactieken om isolement van sommige Poolse nieuwkomers in de stad te voorkomen. 
13u30: Gesprek aan Balkon aan de Maas met vereniging DSB (dialoog en sociale binding) https://toplocalplaces.com/netherlands/rotterdam/community-organization/dsb-vereniging/261409130540013, Migrant Development Association http://mda-rotterdam.blogspot.nl/p/about-us.html en team ANIKA https://www.facebook.com/anikateam/.

14u30: De wandeling vertrekt van het Balkon aan de Maas richting Zuidplein.

15u30: koffie en thee met hapjes.


‘Short Cut Tarwewijk’ 2018 is again directing a line of walkers through the Tarwewijk; passing through private and public spaces. The walkers will for example enter a house via the frontdoor and will arrive in another street via the garden of the back neighbors. The route is prepared in advance and passing through private spaces has been agreed upon with the owners or residents; this means that the ‘walk in a line’ can continue without interruptions.
This year we'll have a talk/debate before the walk for which we have invited three local socially engaged groups. Just as the walk is making the neighborhood visible in a different way by cutting through it, these associations also intervene within specific social spaces.


1.30pm: Talk at Balkon aan de Maas with vereniging DSB (dialoog en sociale binding), Migrant Development Association and team ANIKA.

2.30pm: Start of the walk at 'Balkon aan de Maas' in the direction of Zuidplein.

3.30pm: coffee and tea

photo, Despina Papachristoudi

met steun van 'de Gemeente Rotterdam', CBK/SIR, woonstad, NAC/MYA fonds, 'bewonersinitiatief gebiedscommisie Rotterdam', Vlaamse Gemeenschap en Erik Dullaert.

Een productie van Stedelinks010 en Vlaamse Gemeenschap.
for pictures press read more:

6 October 2017

9 June 2017

being together apart - gesprek: 05/06/2017During his stay in the MeetFactory, Stijn Van Dorpe has been researching forms of ideology that offer a counterweight for the presumed natural and as such invisible ideology of neoliberalism. Van Dorpe invited different Prague based ideological groups that all assume a radical approach towards different inequalities (caused by capitalist society), to have a common meeting and to discuss some thorny issues. The outcome of this discussion will be visualized by a huge fabric, assembled by sewing during a week of collective meetings. The fabric will be created into a quilt of different ideological signs and positions of the group's together with marks of how the group’s relate to each other and actual solutions for different political challenges. By bringing these people together around the central democratic values of equality and freedom, the artist (re)installs a fictional, utopian political model, a model that offers alternatives for today's status quo. On Saturday the 10th during the open studio at 8.30 pm, the fabric formation will give rise to a public discussion. 

With the generous collaboration of 
RFK, SocSol, INR, KSM, Mladí zelení, Jidelna and Ženy 365
27 April 2017

Being together apartperformance in the frame of Hotel Charleroi@mhka/ photo Ilke De Vries

1 November 2016

the 'Room', Z33 Hasselt


photo Kristof VranckenThe work ‘the Room’ has different performative stages. In the first stage, students in painting and decorative techniques from KTA2 Hasselt and myself, painted the exhibition room in a marble imitation technique.  The second step was to overnight in the room, while our sleeping sounds were recorded. A live music performance in the marbled space with the sleeping sounds composed by Maja Jantar, was a next event. 

12 April 2016

'the contract'with Bert De Leenheer, Dirk Vanhecke, Sven Van Huffel, Anthony Broeckhove, Anthony Paris, Maxim Lambrecht. Scenario: Robrecht Vanderbeeken