15 June 2006

Een anti-ontologische blik en een vertrouwdheid met de leegte. Kunst als radicale atheïstische praxis, een inleiding tot het werk van Stijn Van Dorpe.


Piet Vanrobaeys

Een mens zou kunnen proberen om naar de wereld te kijken met een anti-ontologische blik. Dat betekent dat hij de dingen zou zien met de domheid van de registratie, als pure lege vormen die nog niet met betekenis zijn opgeladen, omdat er ook geen context voor bestaat.