13 December 2007

kinderen emmers

photo © Tomas UyttendaeleDuring my stay in residence 'lokaal 01' in Antwerp, I did different actions in the neighbourhood. In one of them I asked the children from the surrounding schools to pose in front of the camera in or on a bucket.

- In’ Children, buckets’ we see schoolchildren standing on or in buckets in different formations. The sculpture (the bucket) becomes an alibi to show reality. The sculpture literally becomes a pedestal, which the children eagerly put into use to express themselves with a soft anarchy. This is exactly what the work of Stijn Van Dorpe’ aims at: a soft anarchy within a world we experience time and again as evident. -


Aan de ouders van de leerlingen van het derde leerjaar,

Ik ben Stijn Van Dorpe en momenteel aan de slag in Lokaal 01, een plaats voor hedendaagse kunst in de buurt.  Graag zou ik willen samenwerken met kinderen van een derde klas van deze school.  Mijn werk bestaat uit het registreren van handelingen die onze culturele omgeving bevragen en schoonheid genereren.  Voor het huidige project, wil ik aan de kinderen vragen de keuze te maken om in of op een emmer voor de camera te staan, en dit in verschillende formaties.  Een mogelijke invalshoek om dit werk te benaderen betreft de keuze die gemaakt kan worden tussen het meer beschermende in of het extravertere op.  Dat het werk iets blootlegt van de psychologie van het kind kan één specifieke invalshoek zijn, maar ook meer sociologische, filosofische of esthetische referenties kunnen gemaakt worden.  Tot slot gaat het erom dat een beeldend werk verschillende betekenissen kan genereren, naargelang de positie van de toeschouwer.  Een kunstwerk zie ik als een open structuur die aan het denken, dromen, verbeelden zet. Naast het uitvoeren van deze actie wil ik met de kinderen ook een gesprekje aangaan over deze gebeurtenis en zo iets mee geven over de werking van beelden en kunst in het algemeen.  Uiteraard zijn jullie ook welkom op de uiteindelijke presentatie van 13 tot 16 december in lokaal 01, waarvan ik de school later een uitnodiging bezorg.  

Ik hoop van u de toestemming te krijgen met uw kind samen te werken,


vriendelijke groeten


Mind the System, Find the Gap: Z33 Hasselt
(06 - 09 - 2012)