1 July 2010

De maat Tielt

'waterglazen', detail

Beste Frederik,

De voorbije weken heb ik veel en hard nagedacht over mijn werk voor cuesta.  Zoals je weet vond ik de performance die we eind juni organiseerden zeer mooi, interessant en zeer relevant ook. Spijtig genoeg verdwijnt voor mij de relevantie in de vorm van een filmregistratie.  Ik heb er geen probleem mee toe te geven dat het een vergissing van mij was de voorstelling als voorbereiding voor een film te zien en te weinig als performance op zich. Ik praatte deze dagen ook nog met enkele andere mensen en legde uit hoe ik het werk liefst een nieuwe vorm, dynamiek wou meegeven. Ik had het over mijn eerste idee die ik ook vorige week met jou besprak; een billboard in het centrum van de stad met daarop de foto (een beeld uit de theatervoorstelling) die je ook in de cataloog terugvindt, en in de tentoonstellingsruimte de kunstwerken (in complete vorm) die in hotlips gebruikt werden.  Ik moet zeggen dat ik nog steeds het meest voel voor deze oplossing.  Ik zou het eigenlijk ook heel spijtig vinden indien we dit niet konden realiseren.  Net omdat het team van het Tielts volkstoneel een fantastische job gedaan heeft, kan ik ook moeilijk begrijpen dat het on-correct zou zijn ten opzichte van hen om de video niet te tonen.  De filmopname is voor mij enkel een flauw afkooksel van wat zich werkelijk afspeelde die vrijdagavond in cc-Gildhof.  Om de herinnering van dit gebeuren nieuw leven in te blazen moet ik het op een andere manier kaderen dan met een flauwe registratie.  Ik wil je dan ook graag nog eens vragen om over deze optie na te denken.

met vriendelijke groet,
StijnDE MAAT TIELT


Samen met het Tielts Volkstoneel en met medewerking van enkele kunstenaars, maakte ik de voorstelling '8 kunstwerken en een Tielts volkstoneel'.  Deze vond plaats op 25 juni 2010 en was opengesteld voor het publiek,  lang voor het officiĆ«le startschot van Cuesta '10.  Voor mij startte Cuesta '10 dus ruim 2 maand vroeger, mijn werk valt dus niet samen met de tijdspanne die het evenement Cuesta '10 omvat.  In de vooropgestelde, reguliere periode wou ik een hommage brengen aan de mooie prestatie die het theaterteam op 25 juni 2010 geleverd had.  Ik stelde voor een grote billboard op de markt te zetten met daarop de acteurs in volle actie en met een kunstobject in hun hand.  In deze tentoonstellingsruimte wou ik de kunstwerken die deel uitgemaakt hadden van het theaterspel in hun volledige gedaante, en dus niet fragmentair zoals in het stuk, tentoonstellen.  Geen registratie maar wel een mooie herinnering aan de voorstelling.  Met in het stadscentrum het theatergezelschap als een monumentale gedachte AAN (een theatervoorstelling) en tegelijk als een aankondiging VAN (een tentoonstelling).  Deze ontwikkeling vond geen vruchtbare grond en kwam vroegtijdig tot stilstand.


'Waterglazen' is de titel van een tweede werk.  Op vrijdag 17 september kocht ik alle waterglazen op uit de winkels van het Tielts centrum en plaatste die in de tentoonstellingsruimte.  Lege plaatsen in de rekken, lege glazen in de tentoonstellingsruimte.