12 September 2012

Without Expectation (Ndebele wallpainting and empty artist studio) In cooperation with Sophy Msiza and Johanna Skosana


The artist’s interest goes to the physical appearance, as well as to the different layers of perception evoked by the Ndebele murals today. In an old tradition that, to some extent, continues today murals have been painted by women of Ndebele communities, mainly on the outside walls and fences of the houses that together made up the village. These paintings bear close formal resemblance to historical modernism, but their origin and meaning seems to be diametrically opposed to it. While ‘the vertical’ and masculinity characterize modernism, Ndebele paintings were made by women, and passed on from mother to daughter, non-hierarchically. This traditional art form is consistent throughout the houses in each village which conflicts with the modernist concept of individualism. This is the conceptually anti-modern idea that lies behind the historical (re)construction of the Ndebele painting. This layer of perception, as well as our longing for purity and authenticity, nourishes our (exotic) gaze. Since we can only look from here and now, we can do nothing but idealize this anti-modern construction.

The work detaches elements, moves them and reduces everything to construction and deconstruction. The Ndebele painting and the empty studio are the visible elements that make up the work conflicting the anti-modern idea with the historical reconstruction of the image, as well as the environment in which the work is placed. The dilemma is ‘what is deconstructed here?’ Is it the ‘Ndebele’-village, the Bag Factory as a village, or the contemporary ‘art space’? 

Wat me bijzonder interesseert in de Ndebele muurschildering is niet alleen haar fysische gedaante in het hier en nu maar ook de verschillende perceptielagen die er vandaag aan vast zitten. Volgens een oude traditie, die in mindere mate ook nu nog bestaat, werden deze muurschilderingen gemaakt door de vrouwen van de Ndebele gemeenschap. Deze schilderingen werden hoofdzakelijk aangebracht op de buitenmuren en omheiningen van de huizen die samen het dorp vormden. Ondanks opvallende formele gelijkenissen met het historische modernisme, is de oorsprong en betekenis van deze schilderingen er net tegenovergesteld aan. Waar het modernisme vooral gekenmerkt werd door het verticale en masculine, lijken de Ndebele schilderingen, non-hiĆ«rarchisch, tegengesteld aan het moderne, individualistische concept. Ze werden ook meestal gemaakt door de vrouwen, in een traditie die van moeder op dochter werd doorggeven. Deze in concept  anti-moderne gedachte gaat schuil achter de historische (re)constructie van de Ndebele schildering. En net als ons verlangen naar puurheid en ongereptheid, voedt deze perceptielaag onze exotische blik. Dat we enkel van hier en nu kunnen kijken, veroordeelt ons tot het idealiseren van deze andere, anti-moderne constructie. 

Het werk weekt delen los, verplaatst ze en herleidt alles tot constructie en deconstructie. De schildering en de lege atelierruimte zijn de elementen die het werk vormen. Maar ook de anti-moderne gedachte die schuilgaat in de historische reconstructie van het beeld en de omgeving waarin het werk geplaatst wordt, worden deel van het spel van constructie en deconstructie. De vraag is wat hier ge(de)construeerd wordt. Het 'Ndebele'-dorp, het dorp 'the Bag Factory' of de hedendaagse 'kunstruimte'?